La residència

Si vols veure tot el procés, pots fer-ho aqui.

Nom oficial actual

Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol.

Mn Francesc Reventòs explica què es la Residpencia Sant Josep Oriol de Barcelona

Adreça

 • c/ Joan Güell, 198-200. Barcelona (08028)

Propietaris

 • Des del 1877 fins al 4-VIII-1887, dels hereus de confiança del bisbe Pantaleó Montserrat
 • Des del 4-VIII-1887 es de la Mitra de Barcelona,
 • Des del 1968 es crea la Fundació Sant Josep Oriol. La residència continua essent de la Mitra de Barcelona

Noms a través del temps

 • Asil per a sacerdots pobres de la diòcesi de Barcelona-
 • Seminari Major (o bé Casa Asil) de sacerdots retirats, de la diòcesi.
 • Convictori Sacerdotal (només l’edifici de la cantonada Remei/Galileu) des del 1957 al 1980

Noms  oficials anteriors:

 • Asil per a sacerdots pobres de la diòcesi de Barcelona-
 • Seminari Major (o bé Casa Asil) de sacerdots retirats, de la diòcesi.
 • Convictori Sacerdotal (només l’edifici de la cantonada Remei/Galileu) des del 1957 al 1980

Nom popular amb què el designen els veïns de les Corts: Els Capellanets

Entitat barcelonina precedent  que va fer una funció similar durant més de tres segles

Hospital de Sant Sever (Hospitalium sacerdotum infirmorum et mente captorum)

Edifici de les Corts

 • Van posar la primera pedra el 18 de maig del 1875
 • Acabat la primavera del 1877
 • Inaugurat, el 4 de juny del mateix any, pel bisbe Joaquim Lluch.

Edifici afegit als carrers del Remei i de Joan Güell

 • Començat el 1965
 • Acabat el 18 de juny del 1968.
 • Inaugurat pel bisbe Marcelo González

Finançament

 • Terreny i primer edifici del carrer Remei cantonada Galileu: Herència del bisbe Pantaleó Montserrat.
 • Edifici dels carrer del Remei i Joan Güell: Donatius de l’industrial tèxtil de Calella, Fèlix Llobet, a la fundació; li desgravaven un percentatge de l`impost d’Hisenda (fins a un total de 12 milions de pessetes). Va quedar l’edifici a mig edificar.

Quan el bisbe Marcelo González es va fer càrrec de la diòcesi, hi va aportar cinc milions d’un donatiu de Madrid.

El febrer del 1968 la Caixa de Barcelona va concedir una hipoteca de 10 milions més per acabar les obres dela Residència.

 • Per al finançament de les despeses de funcionament de la residència hi ha el lloguer de les nou botigues de la planta baixa, al c. de Joan Güell.

Administradors eclesiàstics

Des del juny del 1877, els tres hereus de confiança del bisbe Pantaleó Montserrat: els canonges Parra. Palau i Bauluz. Als mesos morí el Dr. Parra  i  posteriorment ocupa el seu lloc el canonge Morgades.  Quan morí el canonge Palau i Bauluz va ser canonge de Saragossa, el tercer era l’únic administrador de la Casa Asil: mossèn Morgades.

Composició actual del Patronat de la Residència Sacerdotal Sant Josep Oriol

 • Mons. Sebastià Taltavull i Anglada: president delegat
 • Mn. Josep Serra i Colomé, Director de la Residència
 • Mons. Salvador Cristau i Coll: designat pel Bisbe de Terrassa
 • Mn. Jaime Berdoy i Alemany:.designat pel Bisbe de sant Feliu
 • Mn. Josep Maria Jubany i Casanovas:designat per l’Arquebisbe de Barcelona
 • Mn. Antoni Cases i Miguel : designat per l’Arquebisbe de Barcelona
 • Llic. Josep M. Turull i Garriga: canonge elegit pel Capítol (farà de secretari)
 • Mn. Carles Sauró i Calzada: elegit per la junta del Col·legi de rectors de Barcelona
 • Mn. Joaquim Brustenga i Miquel: elegit pels sacerdots beneficiaris