Patronat

Article 7 dels Estatuts de la Fundació sant Josep Oriol

El Patronat serà presidit per l’Arquebisbe de Barcelona o un delegat seu permanent. Estarà integrat per les següents persones:
a.- El Director de la Residència Sacerdotal.
b.- Quatre membres designats: dos per l’Arquebisbe de Barcelona, un pel Bisbe de Sant Feliu de Llobregat i un pel Bisbe de Terrassa.
c.- Un canonge de la Seu de Barcelona, elegit pel Capítol catedralici.
d.- Un membre del Col·legi de Rectors de Barcelona, elegit pel seu òrgan de govern.
e.- Un sacerdot jubilat i beneficiari de la Fundació, elegit pel col·lectiu de sacerdots beneficiaris

Persones que actualment formen el Patronat de la Fundació -Residència Sant Josep Oriol
Mn. Josep Serra, director de la Residència.
Mn. Josep Maria Jubany, designat per l’arquebisbe de Barcelona.
Mn. Antoni Casas, designat per l’arquebisbe de Barcelona.
Mns. Salvador Cristau, elegit pel bisbe de Terrassa.
Mn. Josep Maria Domingo, nomenat pel bisbe de Sant Feliu.
Mn. Josep Maria Turull, elegit pel Capítol Catedralici.
Mn. Carles Sauró, elegit per la junta del Col·legi de rectors.
Mn. Joaquim Brustenga, resident, elegit pel col·lectiu de preveres